Poslovne enote

ENOTA GOLOVEC

Na enoti Golovec je našlo svoj dom 26 uporabnikov. Druščina je pisana, tako po razlikah v letih kot lastnostih in karakterjih. Zavzemamo se, da upoštevamo različnost in spoštujemo drug drugega. Enota je odprta 24 ur na dan. Dopoldne na enoti ostanejo uporabniki, ki so vključeni v varstveno zaposlitveni oddelek. Okoli 14. ure pa se iz dela vrnejo ostali uporabniki.
Uporabnikom zagotavljamo posebno skrb, vodenje in usmerjanje. Sprejemamo jih takšne, kot so, z vsemi njihovimi posebnostmi in potrebami. Trudimo se skrbeti za njihovo dobro počutje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Na enoti se izvajajo interesne dejavnosti: Računalniški krožek, Fotografski krožek, Ekološki krožek, Zdrav duh v zdravem telesu, Plavanje, Terapevtski psi, Kulinarični kotiček, Cvetlični, zeliščni in sadni vrt, Glasbeni krožek, Košarka. Poleg interesnih dejavnosti se trudimo, da uporabnikom ponudimo čim bolj raznoliko ponudbo aktivnosti, ki pokrivajo vsa področja; od telesne aktivnosti, izobraževanja, širjenja socialne mreže s pogosto interakcijo v okolju, do krepitve dobre samopodobe. Obiskujemo razne koncerte, prireditve, razstave, športne prireditve, kino, gledališče.

Redno hodimo na sprehode, na bazen, po nakupih. Praznujemo rojstne dni uporabnikov. Radi plešemo in pojemo ter tudi likovno ustvarjamo. Udeležujemo se vseh aktivnosti, ki potekajo v okviru zavoda: Prireditev za materinski dan, Tradicionalno srečanje na Golovcu, Novoletna prireditev. Radi pa odhajamo tudi na letovanja in zimovanja. Uporabniki imajo veliko možnosti izbire, kje in s kom bodo letovali. Pridružijo se lahko tudi skupinam iz drugih enot. Tako se eni odločijo za morje, drugi za toplice. Organiziramo tudi enodnevni skupinski izlet. Trudimo se za ohranjanje dobrih odnosov v skupini, tako med zaposlenimi, kot uporabniki. Stremimo k dobremu sodelovanju z drugimi službami in timskemu reševanju težav. Pri svojem delu ne smemo pozabiti na sodelovanje s starši oz. skrbniki naših uporabnikov, saj lahko skupaj z njimi dosežemo še več.

Pomembno področje je tudi skrb za zdravje naših uporabnikov. Zelo smo zadovoljni, da je telesna aktivnost postala del njihovega vsakdana. Zelo radi se odzovejo na povabilo k razni rekreaciji in to bomo spodbujali še naprej. Skrb posvečamo zadostnemu vnosu tekočine in zdravi prehrani. Zelo pomembno pa je tudi pravočasno zaznavanje sprememb in obveščanje zdravstvene službe. Zadovoljni smo tudi, da je naš dom prijetnega videza. Hišo redno vzdržujemo, vsako leto kaj obnovimo in zamenjamo dotrajan inventar.
Vodja enote, Petra Cestnik

http://cvd-golovec.si/wp-content/uploads/2019/10/Bivalna_enota_H1_31.jpgBIVALNA ENOTA HUDINJA 1

Našo enoto najbolje opišejo besede naše uporabnice:

»Naša hiša je lepa.
Naša hiša je velika.
Naša hiša se smeji.«

Bivalna enota Hudinja 1 je hiša v naselju Hudinja, kjer živi in se druži 14 uporabnikov in štirje zaposleni. Hiša najbolj zaživi v popoldanskem času in med vikendi, ko se odvijajo poleg rednih hišnih opravil tudi razne interesne dejavnosti in seveda naše medsebojno druženje.

V dnevnem prostoru naše hiše se vsak dan družimo ob kavici, ki je, tako kot za mnoge, tudi za nas pomemben obred. V zimskem času radi pečemo razna peciva, da dobi hiša vonj po mamljivem in domačem. Ob lepem vremenu se radi zadržujemo okoli hiše in opazujemo okolico. Še posebno v času bujnega cvetenja cvetlic, sadnega in okrasnega drevja. Takrat najraje kakšno zapojemo ob spremljavi citer. Radi imamo tudi dekorativne spremembe v prostorih, zato veliko ustvarjamo in prostorom vedno znova dajemo pridih naše ustvarjalnosti. Pri tem uporabljamo najrazličnejše, največkrat naravne materiale, ki jih najdemo na sprehodih.

Naša skupnost ima poleg zaposlenih in uporabnikov še enega posebnega člana naše skupnosti – psa Džonija. Za gospodarja si je izbral le enega uporabnika, z njim pa se igrajo vsi, saj prijetno popestri naša druženja. Tako kot vsi imajo tudi naši uporabniki željo, da so lepo oblečeni in odišavljeni. Želje si lahko izpolnijo s pomočjo svoje žepnine, s katero razpolagajo sami, po nakupih pa gredo v spremstvu zaposlenih, ki jih pri tem po potrebi usmerjajo.

Razne nakupe nam olajša lokacija enote, saj se nahaja v bližini trgovskih centrov. Prav tako si radi privoščimo kakšen sladoled, tortico ali sok, zato včasih na sprehodu obiščemo kakšno slaščičarno. Naša hiša je hiša posameznikov, ki skupaj s svojimi različnimi potrebami in sposobnostmi tvorijo skupnost zadovoljnih ljudi, ki se trudijo po svojih najboljših močeh prispevati k dobrim medsebojnim odnosom in kvalitetno preživeti prosti čas. Vsem uporabnicam in uporabnikom poskušamo omogočiti takšno življenje, kot naj bi ga imel vsak posameznik doma, kar pomeni, da poskušamo zagotoviti okolje, ki nudi posamezniku toplino in domačnost.
Vodja enote, Saša Vertačnik

http://cvd-golovec.si/wp-content/uploads/2019/10/Bivalna_enota_H2_31.jpgBIVALNA ENOTA HUDINJA 2

Bivalna enota Hudinja 2 se nahaja v naselju Hudinja, na naslovu Zgornja Hudinja 74. V hiši z zimskim vrtom in prijetno okolico, živi 16 uporabnikov (10 uporabnic in 6 uporabnikov). Uporabniki so nameščeni v eno, dvo in troposteljnih sobah.

V dopoldanskem času uporabniki obiskujejo delavnice pod posebnimi pogoji, popoldneve in vikende pa večina od njih preživlja na enoti. V dopoldanskem času na enoti deluje Zaposlitvena enota. Vodi jo delovna terapevtka ob pomoči varuhinje. Vanjo so vključeni uporabniki, ki potrebujejo bolj umirjen ritem zaposlitve in mirnejše okolje. Življenje in delo na bivalni enoti je pestro in razgibano prav v vsakem mesecu leta. Glede na letni čas izdelujejo različne izdelke na ustvarjalnih delavnicah, ki jih vodijo zaposleni.

Prosti čas namenijo različnim dejavnostim glede na sposobnosti in želje uporabnikov (kolesarjenje, pohodništvo, plavanje, različne masaže rok, nog in hrbta, igre z žogo, fotografiranje, računalniške igrice, kulinarične urice, nabiranje zelišč in drugih naravnih materialov, pletenje, šivanje prtičkov, sestavljanje sestavljank…). Večina uporabnikov je tudi športno zelo aktivnih in se udeležujejo različnih tekmovanj, s katerih se pogosto vračajo z medaljami. Uporabniki praznujejo tudi rojstne dneve in organizirajo srečanja uporabnikov med enotami. Udeležujejo se zimovanj in letovanj. Ob koncu leta organizirajo zaključni izlet, kjer si ogledajo kakšno znamenitost, se poveselijo in kaj dobrega tudi pojedo. Redno se udeležujejo kulturnih prireditev, obiskujejo knjižnico, razstave in koncerte. Vključeni so v različne krožke v okviru centra, sodelujejo pa tudi z društvom Sožitje Celje in Skavti. Na enoti skrbno urejajo okolico hiše. Okenske police krasijo cvetoče lončnice, zelenica je vedno pokošena, zeliščni vrt nudi več različnih vrst zdravilnih rastlin. Njihov čas je prepleten tudi z bivanjem in skrbjo za njihovo štirinožno prijateljico Ajšo. Njena toplina, prijaznost in ljubezen so nenadomestljivi trenutki v življenju prav vsakega našega uporabnika. Zaposleni na enoti se po svojih najboljših močeh, z znanjem in z izkušnjami trudimo, da delo na enoti poteka dobro in v zadovoljstvo vseh uporabnikov in zaposlenih.
Vodja enote, Natalija Vašl

http://cvd-golovec.si/wp-content/uploads/2019/10/Stanovanjska_enota_Novi_Trg_3_21.jpgSTANOVANJSKA SKUPINA

V Stanovanjsko skupino so vključene štiri uporabnice. Njihov dom je v stanovanjskem bloku, v naselju Novi trg 3, Celje. Stanovanje zajema dve spalnici, kuhinjo z dnevnim prostorom, sanitarije in kopalnico. Tri uporabnice obiskujejo naše delavnice na Ostrožnem, ena pa je vključena v okviru integriranega zaposlovana v trgovskem centru OBI.
V stanovanju bivajo samostojno, v popoldanskih urah jih vodi in usmerja vodja bivalne enote. Posebno skrb namenjajo samostojnemu čiščenju stanovanja in urejanju sob. Rade se pohvalijo, da znajo same pripraviti večerje in zajtrke. Popoldneve zapolnijo z aktivnim preživljanjem prostega časa. Tri so aktivne, dobre športnice, ena se bolj posveča računalniku in ročnim delom. Udeležujejo se letovanj in zimovanj v okviru bivalne enote, prav tako izletov in praznovanj rojstnih dni uporabnikov in druženja uporabnikov med enotami. Sodelujejo v vseh aktivnostih zavoda, obiskujejo koncerte, sejme, knjižnico, različne športne prireditve …

Tri so aktivne članice društva Sožitje Celje in skavtske druščine, ena pa svoj prosti čas preživlja s svojimi sorodniki. Življenje uporabnic v stanovanjski skupini je zelo raznoliko, med njimi so visoke starostne razlike. V svoj življenjski slog in ritem so vnesle korenite spremembe in dosegle napredek na področju osebne rasti.
Vodja enote, Natalija Vašl

http://cvd-golovec.si/wp-content/uploads/2019/10/Bivalna_enota_Ljubecna_11.jpgBIVALNA ENOTA LJUBEČNA

Naša bivalna enota nudi dom 30 uporabnikom. Del skupine ostaja na enoti ves dan, torej jim zagotavljamo 24-urno varstvo. Nekateri v dopoldanskem času odhajajo v »službo«, v delavnice na Ostrožno. Prednost naše enote je v tem, da je večina sob enoposteljnih, ki uporabnikom omogočajo zasebnost. Med uporabniki so se spletle simpatije, naklonjenost, iskrena prijateljstva in ljubezenske vezi.

Zaposleni se trudimo, da uporabnikom omogočimo čim boljšo kvaliteto življenja, pri čemer izhajamo iz potrebe vsakega posameznika. Pri soočanju z nesporazumi jih, tudi s svojim zgledom, usmerjamo, da se učijo spoštovati in razumeti drug drugega, ter s strpnostjo sprejemati medsebojno drugačnost, posebnosti. Dnevi so zapolnjeni z različnimi in zanimivimi aktivnostmi. Uporabniki se jih udeležujejo skladno s svojimi sposobnostmi, željami in razpoloženjem. Radi in z veseljem sodelujejo tudi pri hišnih opravilih, ki jih opravijo s posebno prizadevnostjo in skrbjo. Večina teh dejavnosti se odvija v popoldanskem času, ko se uporabniki zberejo v skupnem prostoru pri popoldanski malici, kjer ne sme manjkati kavica. Občasno popoldansko malico obogatimo s pecivom, ki ga uporabniki, ob pomoči zaposlenih, pripravijo v kulinaričnem kotičku. Prosti čas večina uporabnikov preživlja aktivno. Nekateri sestavljajo sestavljanke, drugi igrajo karte, rešujejo križanke, prebirajo časopis, berejo. Veliko ustvarjajo na različne načine in v različnih tehnikah; rišejo, barvajo, pletejo lutke, izdelujejo izdelke iz najrazličnejših materialov. Sodelujejo pri izdelavi dekoracij, ki našo enoto krasijo in poživljajo. Zamenjamo jih večkrat na leto, pri čemer upoštevamo letne čase, dogodke, ki izstopajo (npr. novo leto, Valentinovo).

S sodelovanjem pri aktivnostih ohranjajo svoje spretnosti, navade. Za boljše počutje pa občasno tudi telovadijo. Omeniti moramo, da se vsi uporabniki izredno veselijo praznovanja rojstnih dni. Takrat je utrip dneva drugačen, v hiši je čutiti pričakovanje, posebno razpoloženje. S pesmijo in skromno pozornostjo voščijo slavljencu, praznovanje pa se v veselem in sproščenem razpoloženju nadaljuje s plesom, prepevanjem. Poseben pečat puščajo v uporabnikih letovanja v zdraviliščih ali na morju. Uporabniki se veselijo poletih dni, ko se lahko zadržujejo na terasi, veselijo se zimskih dni, ko iz toplega prostora opazujejo ptice, ki v bližini enote iščejo zatočišče in hrano. Vsi skupaj, tako uporabniki kot zaposleni, pa si prizadevamo, da se na naši enoti dobro počutimo. Vsi skupaj in vsak posebej.
Vodja enote, Mirjana Šon

http://cvd-golovec.si/wp-content/uploads/2019/10/Lesna_delavnica_21.jpgLESNA DELAVNICA

Lesna delavnica v našem zavodu ni naključje, več kot polovica vseh zavodov v Sloveniji vključuje les kot naravni material, ki nam ga nudijo gozdovi, v svoj proizvodnji program.

Naša enota se nahaja na naslovu Babno 20 a. Lokacija je zelo primerna, odmaknjeni smo od prometa, oddaljenost od sedeža enote ni velika, le povezava s primestnim avtobusnim prevozom je slaba. Stavbo imamo v najemu, z lastnikom ves čas zelo dobro sodelujemo. Že v preteklih letih smo skupaj mnogo naredili za izboljšanje delovnih pogojev. Lastnik stavbe vsako leto nekaj sredstev vloži v ta namen; v lanskem letu smo pridobili nov sanitarni prostor, letos je obnovil fasado, v dogovoru pa je tudi ureditev zapiranja vhodnih vrat iz dovozne poti na parkirni prostor delavnice.

Delavnico imamo dobro opremljeno. Imamo potrebne lesnoobdelovalne stroje za izvajanje mehanske obdelave lesa, ki se vrši v strojnem delu delavnice. Po končani mehanski obdelavi sledi v prostorih montaže sestavljanje posameznih sklopov v končni izdelek. V enoto je trenutno vključenih 16 uporabnikov. Naša osnovna naloga je, da uporabnikom, ki vsakodnevno prihajajo v enoto, zagotovimo kakovostno storitev. Pri tem je pomembno aktivno preživljanje delovnega časa in zagotavljanje primernega delovnega okolja, kjer je poskrbljeno za socialno varstveno storitev za slehernega uporabnika. Spodbujamo jih k pozitivni naravnanosti, jih motiviramo in usposabljamo za izvajanje različnih nalog v okviru zaposlitvene dejavnosti. V delovni proces jih vključujemo glede na sposobnosti in zahtevnosti izvedbe delovnih postopkov. Nekatera opravila izvajajo samostojno, delo razdelimo na posamezne delovne operacije, jim prilagodimo delovne postopke, izdelamo ustrezne šablone, da jih lahko vključimo v izdelavo izdelka. Delo je zahtevno, vse postopke je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varnem delu. Zaposleni smo dolžni poskrbeti za varno delo zase in za uporabnike.
Nekaj uporabnikov je zelo dobro usposobljenih, z leti so pridobili mnogo izkušenj in izvajajo tudi zahtevnejša tehnološka dela.

Naš proizvodni program obsega izdelavo raznovrstnih izdelkov. Nekaj izdelkov je v proizvodnem programu že več let in jih izdelujemo po naročilu kupca. Glavni del proizvodnega programa so lastni izdelki, ki so po obsegu najštevilčnejši in so rezultat našega dela skozi preteklo obdobje, ki pa se vsako leto dopolnjuje z novimi kakovostnimi izdelki. Izdelkom želimo dodati več dodane vrednosti, nekatere ročno pobarvamo z ekološko prijaznimi barvami na vodni osnovi. Mnogo izdelkov ima personalno noto, vezano na naročilo stranke, po predhodnem načrtu, skici ali sliki izdelka. Izdelali smo že nekaj lesenih vrtnih hišic, ki jo lahko naredimo po željah stranke, izdelali smo kakovostne dvodelne lestve za pleskarje vseh velikosti, popravimo in obnovimo staro pohištvo. Imamo ustrezne dobavitelje za repromaterial in dobavitelje za kakovostni žagan les.

Prodajne možnosti iščemo v okolici Celja in tudi širše, nekaj naših odjemalcev prodaja naše izdelke tudi drugod po Sloveniji, nekaj izdelkov prodamo tudi prek naše spletne trgovine. Uporabniki v delavnico radi prihajajo, mnogo jih je vključenih že od samega začetka enote. Delavnica jim pomeni veliko, je pomemben del njihovega življenja, tu se družijo z vrstniki in zaposlenimi, tu se počutijo sprejete in koristne.
Vodja enote, Peter Sodin

cvd_golovec_enota_ostoznoENOTA ROČNA DELA OSTROŽNO

Dobro desetletje koristimo prostore objekta Ročna dela na Ostrožnem, ki nam s svojo lego izven mestnega vrveža, ponuja krasen, pomirjujoč pogled na okoliške travnike in nas s svojo zeleno barvo spodbujajo k pozitivnemu razmišljanju. V naši enoti izvajamo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Pri nas, na približno 1000 m2 , svoj prostor pod soncem najdejo odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in osebe po poškodbi glave.

Vključenih je približno 90 uporabnikov, ki vsakodnevno z veseljem prihajajo v delavnico, se v njej zaposlijo, družijo, preživljajo svoj čas ali prihajajo samo zato, da spremenijo svoje vsakdanje okolje. S primernimi zaposlitvami v delavnicah se trudimo za ohranjanje sposobnosti in že pridobljenih znanj uporabnikov, stremimo k osvojitvi novih znanj in spretnosti, krepitvi samopodobe in prispevanje k integraciji v lokalnem okolju in širše. Ponujamo različne programe, kjer preko kooperacijskih del in lastnih programov uporabniki razvijajo svojo kreativnost, marljivost, medsebojne odnose in odnose do dela in delovnih sredstev. Prilagajamo se njihovim željam in zmožnostim ter jim nudimo različne programe: tri kooperacijske delavnice, delavnice Keramika, Šiviljstvo, Grafika in Papir. V okviru teh delavnic nastajajo edinstveni, unikatni izdelki, ki prihajajo iz večinskega delovnega vložka naših uporabnikov. V keramiki nastajajo izdelki iz gline, v šiviljski delavnici izdelujejo sobne copate in vzglavnike, polnjene z ajdovimi luščinami, v delavnici Papir nastajajo prelepe unikatne voščilnice, grafična delavnica izvaja program dodelave izdelkov po naročilu (lasersko graviranje in razrez), kooperacijske delavnice pa za različne kooperante izvajajo dodelave in pakiranje.

Potrebno je izpostaviti, da so pri nas vsi uporabniki, ne glede na zmožnosti in sposobnosti, obravnavani enako, enakovredno. Celoletno potekajo številni projekti (obiski kina, kulturnih in športnih prireditev, kostanjev piknik), ki popestrijo in bogatijo vsakdan naših uporabnikov. S številnimi interesnimi dejavnostmi spodbujamo njihovo kreativnost, ročne spretnosti in samopodobo. V okviru projekta integracije naših uporabnikov v širšem okolju sta v integrirano obliko zaposlovanja v podjetju OBI vključena dva uporabnika. Na našem prvem mestu je vsekakor zagotavljanje in izvajanje kvalitetne socialno varstvene storitve. Zaposleni skrbimo za varnost uporabnikov in splošno varnost, izvajanje kakovostnih programov, pestro izbiro športnih, kulturnih, ustvarjalnih in drugih vsebin. Trudimo se za doseganje čim boljše kvalitete izvajanja storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov ter splošnega zadovoljstva. Skupno delo po timskih načelih, medsebojno spoštovanje so smernice, ki poleg moralno etičnih vrednot krojijo delo te enote.
Vodja enote: Roman Žerjav

http://cvd-golovec.si/wp-content/uploads/2019/10/VDC_Radece_21.jpgVARSTVENO DELOVNI CENTER RADEČE

Spominjam se zimskega jutra 24. 2. 2003, polnega pričakovanj, kako bo prvi dan s skupino, ki je sploh ne poznam. Namreč, ta dan smo prvič vstopili v prostore, namenjene delovanju VDC. Pojavilo se je veliko vprašanj: se bomo razumeli, bomo strpni drug do drugega, kako različnaso naša pričakovanja? Prišlo je devet uporabnikov, skupaj s starši. Pogovorili smo se glede zajtrka, malice, prevozov, posebnosti pri posameznikih, se spoznavali ter snovali načrt za naše delo. Proti pričakovanju je dopoldne hitro minilo. Zaorali smo ledino in premagali nekaj nepoznanega. Za vse skupaj se je tako začelo novo delovno obdobje. Vsak dan nam je prinesel nekaj novega, nov kamenček v mozaiku, katerega sestavljamo še danes, po 14 letih, in ga bomo z veseljem in z veliko energije snovali še naprej. V tem času se je zvrstilo že kar nekaj uporabnikov iz Laškega, Radeč in okolice. Zaradi različnih vzrokov so nekateri odšli drugam, v drug zavod ali na drugo bivalno enoto znotraj našega zavoda.

Povprečno je v VDC Radeče 14 uporabnikov, v zadnjih mesecih obiskuje VDC 11 uporabnikov, trije iz občine Laško in osem iz Radeč. V prostorih, velikih 228,60 m2, kot meri VDC Radeče, lahko združuje varstvo in delo 16 uporabnikov. Uporabniki se pripeljejo v VDC z organiziranim prevozom ali pridejo v spremstvu staršev, nekateri tudi sami. Pripeljejo se iz različnih naselij iz okolice Radeč in Laškega, kjer je dostopnost in prevoznost zaradi hribovitega področja v zimskem času nekoliko težja. Vendar pridejo vsak dan in z velikim veseljem. VDC Radeče je organizacijska enota Centra za varstvo in delo Golovec in je 30 km oddaljen od Celja, kar pa za izvajanje dejavnosti varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ne predstavlja nobene ovire.

Z matičnim zavodom smo povezani in dnevno sodelujemo prav na vseh področjih. Naše delo načrtujemo in usmerjamo tako, da vsakemu uporabniku omogočamo ohranjanje njegove samostojnosti. Trudimo se ohraniti znanja in spretnosti, ki so jih pridobili v času šolanja ali usposabljanja. Naš temeljni cilj je upoštevanje individualnosti pri posamezniku, da se vsak dobro počuti in da je s storitvami zadovoljen. Nudenje ustrezne zaposlitvene dejavnosti je osnovno poslanstvo VDC. Seveda pa v okviru obiskovanja oziroma vključitve v VDC nudimo in zagotavljamo težje zaposljivim uporabnikom tudi varstvo. Zaposlitveni program pretežno temelji na izdelovanju lastnih izdelkov. Le-te nenehno dopolnjujemo in spreminjamo. Čas, ki ga preživimo skupaj, pa ni namenjen le zaposlitvi, temveč še interesnim dejavnostim, sproščanju, aktivnemu preživljanju prostega časa, socializaciji … Aktivnosti (interesne dejavnosti) pomagajo posamezniku razvijati njegovo ustvarjalnost, spoznavanje novih vsebin in aktivno preživljanje prostega časa. Z nami vsa leta sodelujejo prostovoljci, ki bogatijo naš vsakdanjik, ter s svojim delom dopolnjujejo kvaliteto storitve varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Posamezniki pridobivajo na svoji samostojnosti in vključevanju v okolje, učijo se socialnih veščin in nastopanja. Skupaj obiskujemo razne prireditve in tako poglabljamo medsebojne odnose, tkemo nove prijateljske vezi in gradimo samopodobo. Z obiski raznih prireditev in udeležbo na sejmih ter drugih aktivnostih v mestu soustvarjamo utrip mesta, spoznavamo delo posameznih institucij in obratno.

V VDC-ju se v okviru interesnih dejavnosti vključujemo tudi v športne aktivnosti in tekmovanja, ki se dogajajo na Golovcu in na regijskih področjih. Zelo velik poudarek namenimo socializaciji posameznikov. Zato obiskujemo knjižnico, različne razstave, nakupujemo v trgovini, obiskujemo prireditve. Radi nastopamo, kjer se srečujemo še z drugimi ljudmi in navezujemo stike. V okviru nadstandardne dejavnosti vsako leto organiziramo letovanje na morju, nekateri posamezniki se celo udeležijo zimovanja, ki ga organizira CVD Golovec. Sodelujemo na Specialni olimpijadi Slovenije, preteklo leto je naš uspešen športnik tekmoval celo v Ameriki. Organiziramo izlete in spoznavamo kraje ter običaje po Sloveniji. Na željo uporabnikov smo se zapeljali tudi preko naših meja, v Italijo, Avstrijo in na Hrvaško. Vse to so dodatne aktivnosti, za katere sredstva zagotovimo sami z zbiranjem sponzorskih sredstev, del sredstev pa zagotovimo z delom uporabnikov oziroma s prodajo artiklov iz zaposlitvene dejavnosti in s prispevki staršev. V 14-letnem obdobju lahko rečemo, da smo se dobro vključili v lokalno skupnost in da življenje v Varstveno delovnem centru Radeče pozna in razume veliko število ljudi. Ob prihodu na našo enoto je čutiti prijetno delovno vzdušje, prijaznost in pozitivno energijo. Veseli smo vsakega, ki nas obišče, posebno ob Dnevu odprtih vrat, ko vsako jesen pokažemo, da ima naša enota dušo, da se tukaj odvija dejavnost, ki jo uporabniki z veseljem sprejemajo in radi prihajajo na enoto. Na svoje delo v VDC Radeče smo zaposleni kot uporabniki zelo ponosni. Vsako leto se trudimo doseči kaj novega, tako na zaposlitvenem področju kot tudi na področju interesnih dejavnosti.

Skozi vsa leta nas vodi misel, da smo kot velika družina, kjer je za dobro sodelovanje potrebno spoštovanje drugega in veliko razumevanja.
Vodja enote, Mira Gomaz

stanovanjska_enotaSTANOVANJSKA SKUPINA

V Stanovanjsko skupino so vključene štiri uporabnice. Njihov dom je v stanovanjskem bloku, v naselju Novi trg 3, Celje. Stanovanje zajema dve spalnici, kuhinjo z dnevnim prostorom, sanitarije in kopalnico. Tri uporabnice obiskujejo naše delavnice na Ostrožnem, ena pa je vključena v okviru integriranega zaposlovana v trgovskem centru OBI. V stanovanju bivajo samostojno, v popoldanskih urah jih vodi in usmerja vodja bivalne enote.

Posebno skrb namenjajo samostojnemu čiščenju stanovanja in urejanju sob. Rade se pohvalijo, da znajo same pripraviti večerje in zajtrke. Popoldneve zapolnijo z aktivnim preživljanjem prostega časa. Tri so aktivne, dobre športnice, ena se bolj posveča računalniku in ročnim delom. Udeležujejo se letovanj in zimovanj v okviru bivalne enote, prav tako izletov in praznovanj rojstnih dni uporabnikov in druženja uporabnikov med enotami. Sodelujejo v vseh aktivnostih zavoda, obiskujejo koncerte, sejme, knjižnico, različne športne prireditve …

Tri so aktivne članice društva Sožitje Celje in skavtske druščine, ena pa svoj prosti čas preživlja s svojimi sorodniki. Življenje uporabnic v stanovanjski skupini je zelo raznoliko, med njimi so visoke starostne razlike. V svoj življenjski slog in ritem so vnesle korenite spremembe in dosegle napredek na področju osebne rasti.
Vodja enote, Natalija Vašl

VARSTVENO ZAPOSLITVENI ODDELEK
Varstveno zaposlitveni oddelek (VZO) je enota, ki spada v obliko dnevnega varstva uporabnikov. Trenutno je v našem oddelku vključenih 10 uporabnikov, od tega 2 uporabnici. Dva uporabnika se v varstveno zaposlitveni oddelek vključujeta v dopoldanskem času, sicer živita v domačem okolju. Ostali uporabniki so vključeni v institucionalno obravnavo, kar pomeni, da bivajo v zavodu. Delovni proces v našem oddelku je prilagojen specifičnim potrebam oz. sposobnostim naših uporabnikov. Glavna naloga je: zagotavljati varnost in dobro počutje vseh naših uporabnikov glede na njihovo siceršnje psihofizično stanje. To dejstvo narekuje še dodatno angažiranost vseh zaposlenih (sodelovanje z zdravstveno službo).

Našo skupino predstavljajo uporabniki, ki so zaradi svoje specifičnosti v glavnem obravnavani bodisi po individualnem principu ali v okviru skupinskega dela. Individualno delo se izvaja v delovno-terapevtskih in fizioterapevtskih obravnavah. Sodelujeta delovni terapevt ter fizioterapevt, ko sta po razporedu predvidena za delo na naši enoti. Delovni terapevt izvaja obravnave v kontekstu delovno terapevtske stroke, fizioterapevt pa v kontekstu fizioterapevtske stroke. Skupinsko delo pa se izvaja v prostorih naše enote, v katere se vključujejo vsi zaposleni varstveno zaposlitvenega oddelka. Skupinsko delo je namenjeno socialno integracijskem ter vedenjskem pristopu, z namenom medsebojnega vključevanja uporabnikov. Skupinske obravnave v smislu prostočasnih aktivnosti se izvajajo z namenom dobrega počutja uporabnikov v varstveno zaposlitvenem oddelku. Prav tako se naša skupina udeležuje vseh najpomembnejših dogodkov izven zavoda, in sicer proslave, obiska kino predstav, diska in podobno.

V pomladanskem obdobju vsako leto organiziramo krajši izlet celotne skupine z namenom spoznavanja širše okolice ter narave. Vsako leto se oblikuje skupina uporabnikov, ki se udeleži letovanja v toplicah. Na letovanju se uporabniki, zaradi spremembe okolja in socializacije dobro počutijo. Dobro počutje in zadovoljstvo uporabnikov pa nam daje spoznanje, da so takšna letovanja smiselna ter dobrodošla. Delo v našem oddelku je vsakodnevno intenzivno in dinamično. To je posledica vsakodnevnega spreminjajočega se psihofizičnega ter vedenjskega stanja uporabnikov. To zahteva od vseh zaposlenih maksimalni pristop, usklajenost in strokovnost posameznih delavcev (vodje, delovni terapevt, fizioterapevt, varuh). Obenem je pomembno tudi zagotavljanje dobre skupinske klime in medosebnih odnosov. Prav tako je zelo pomembna dobra komunikacija z ostalimi enotami, starši ter skrbniki.
Vodja enote, Gregor Uranič