Zakonodaja in notranji akti

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC
Na Golovcu 2, 3000 Celje
T: 03 425 78 50
F: 03 541 40 23
E: cvd.golovec@cvd-golovec.si
S: www.cvd-golovec.si