Kontakti

TELEFONSKE ŠTEVILKE ENOT CVD GOLOVEC
Tajništvo 03 425 78 50
Direktorica 03 425 78 50
Računovodstvo 03 425 78 53
Avla 03 425 78 54
Kuhinja 03 425 78 55
Zbornica 03 425 78 56
Ambulanta 03 425 78 59
Oskrba 03 425 78 61
Socialna delavka 051 641 428 03 425 78 62
Bivalna enota H1, Dobojska c. 47, 3000 Celje 03 425 78 45
041 652 214
Bivalna enota H2, Zg. Hudinja 74, 3000 Celje 03 425 78 46
Bivalna enota Ljubečna, Kocbekova c. 28, 3202 Ljubečna 03 780 68 80
051 641 389
Ambulanta 03 780 68 81
041 279 316
Pralnica in hišnik 03 780 68 82
Dnevni prostor 03 780 68 83
Kuhinja 03 780 68 84
Apartma 03 780 68 85
Apartma 03 780 68 86
Stanovanjska enota, Novi trg 3, 3000 Celje 03 425 78 48
VDC Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče 03 568 08 70
Lesna delavnica, Babno 20 a, 3000 Celje 03 425 78 43
Delavnice Ostrožno, Ostrožno 101, 3000 Celje
Direktorica 03 425 78 50
Vodja proizvodnega programa 041 652 239
03 425 78 40
Vodja delavnic 051 641 278
03 425 78 42
Šivalnica 03 425 78 37
Keramika 03 425 78 36
Kooperacija 03 425 78 35
Kooperacija 03 425 78 32
Papir 03 425 78 33
Grafika 03 425 78 34
Telefaks – Golovec 03 541 40 23
Telefaks – Ostrožno 03 425 78 41
03 425 78 42
Telefaks – Računovodstvo 03 425 78 53
Telefaks – VDC Radeče 03 568 08 71
Telefaks – Ljubečna 03 780 68 88
Kombi Golovec CE CVD 4 – Kramer Herman in Kolenc Vojko 051 652 184
Kombi LD CE CVD 5 – Bratina Peter in Petek Ignac 051 625 239
Kombi Ostrožno CE U8-527 – Lokovšek Barbara 051 652 214
Kombi BE Ljubečna CE CVD7 – Romih Jelka 051 660 104
Bivalna enota Hudinja 1 041 652 214